Çevre Politikamız

* Elektronik, medikal ve otomotiv yedek parçası üretimi ve satışı faaliyetlerimizde, yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak,
* Hurda atıkların değerlendirilmesini sağlamak,
* Doğal ortamların kirlenmemesini sağlamak,
* Gerek ham malzeme, gerekse enerji kaynaklarının etkin ve planlı kullanımını sağlamak,
* Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak ve
* Çevre yönetim sistemi performansının sürekli iyileşmesini sağlamak Şirketimizin çevre politikasıdır.